ROT-avdrag

Vad gäller när du renoverar badrummet?

Dra av upp till 50 000 kronor per år och person på utfört arbete. Det är vad ROT-avdraget betyder i praktiken när du anlitar Comfort.

Så fungerar det

Äger du ditt boende? Tack vare ROT-avdraget kan du anlita Comfort till kraftigt reducerade priser! Så här fungerar det:

- ROT-avdraget ger dig ett skatteavdrag med 30 procent arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor person och år.

- Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte materialet. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten.

- Du kan inte göra ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.

- ROT-avdraget gäller även för fritidshus som du äger om det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

- Sedan den 1 juli 2009 får du rabatt på arbetskostnaden direkt från Comfort, som i sin tur ansöker om pengar från Skatteverket. Du behöver alltså inte ligga ute med några pengar, i stället görs avdraget direkt på fakturan du får från Comfort.

Läs mer på Skatteverkets hemsida