Hej!

Vi har semesterstängt vecka 28-31

Servicetelefonen är öppen varje måndag-torsdag kl. 10-14. Svarar vi inte, återkommer vi så fort vi har möjlighet.

Ni kan alltid maila oss på info@rorvarme.se 

 

Glad Sommar önskar Rör & Värme i Väst

Miljö & kvalitet

Vårt miljöansvar

Det är viktigt att miljötänkandet är en integrerad del av verksamheten.
Personligt engagemang är en viktig drivkraft i miljöarbetet. Därför är alla i organisationen väl insatta i miljöfrågorna, som är en naturlig del i det dagliga arbetet.
Vi ska tillsammans med våra kunder och leverantörer, vid inköp av varor och tjänster, aktivt efterfråga produkter som vid tillverkning, användning och destruktion eller återvinning minimerar miljöpåverkan.
Samarbetet med kunder, leverantörer och allmänhet ska kännetecknas av stor miljömedvetenhet.
I all vår verksamhet ska vi sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan och därmed bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom VVS-området.
Vi följer Comforts miljöledningssystem CLS 2011.

Vårt kvalitetstänkande

I vår verksamhet ska vi eftersträva att utveckla, installera och marknadsföra produkter och tjänster med lämplig teknisk nivå och med jämn kvalitet.
Vi ska leverera varor och tjänster i rätt tid och på rätt sätt.
Produkten ska överensstämma med kundens förväntningar. Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd.
Vår verksamhet ska genomsyras av ett strukturerat kvalitetstänkande.
För varje projekt upprättas en projektplan där kvalitetsarbetet fastläggs, säkras och dokumenteras.
Vi följer Comforts kvalitetsledningssystem CLS 2011.

Certifieringar

Vi har certifieringar inom följande områden.

Säker vattenSäker vatten

Alla Comforts montörer har genomgått utbildning i Säker Vatten, ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Läs mer här

InspectaInspecta

En certifiering är ett bevis på att kvaliteten på produkter, ledningssystem och personal överensstämmer med internationella, nationella och lokala krav.
Dessutom är det ett välgrundat intyg från tredje part som fungerar som bevis för ett engagerat arbete för säkerhet, hållbarhet och förmåga att leverera på rätt sätt. Läs mer här.

Kontakta oss

Telefon: 0522-65 33 40
E-post: info@rorvarme.se

Öppettider butik

Mån-Fre 08.00-17.00
Lör-Sön: Stängt