Fjärrvärme

Rör & Fjärrvärme i Uddevalla AB

Rör & Fjärrvärme i Uddevalla är ett helägt dotterbolag till Rör & Värme i Uddevalla AB.

Vi förser Färgelanda kommun med fjärrvärme från en panncentral som vi äger och driver. Panncentralen producerar fjärrvärme från flis.

För att ansluta dig till fjärrvärmenätet, eller fråga oss om att anlägga en ny panncentral, kontakta Rör & Värme i Uddevalla AB på 0522-65 33 40 eller info@rorvarme.se

Kundcase:

2008 tecknade Färgelanda kommun ett avtal med Rör och Fjärrvärme om att bygga en panncentral. Även det befintliga nätet på ett par kilometer utvidgades för att även ta in företagsområdet Björnhuset och det kommunala bostadsbolaget Valbohems fastigheter.
Sedan hösten 2009 har de försetts med fjärrvärme.
- Affären är ännu bättre idag än den var för ett par år sedan, säger Tord Karlsson, fastighetschef i Färgelanda kommun.
- Det är en långsiktigare lösning för att göra oss mindre beroende av oljan i Mellanöstern, och en miljömässig lösning - vi ska inte värma upp fastigheter med fossila bränslen.
Idag värms kommunens fastigheter upp med bara 4-5 procent olja, jämfört med 60-70 procent olja innan fjärrvärme och bergvärme.

- Anläggningen går bra och det är få driftsstopp, säger Tord Karlsson.
- Det är rätt korta vägar på Rör & Värme för att få fram budskapet så de brukar vara snabba med åtgärder när det behövs. Jag är nöjd.

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärme