Entreprenad

Behöver du professionell VVS-hjälp för större eller mindre installationer? Vi har mer än 50 års erfarenhet i branschen, så du kan tryggt anlita oss. Vi åtar oss allt från stora, kvalificerade totalentreprenader till mindre installationer. Tänker du t ex bygga ny villa kan vi hjälpa dig med hela installationen från grunden till kranarna i badrummet. Vi kan även installera sprinklers som brandskydd om olyckan skulle vara framme.
Vid större installationer står vi även för konstruktion och ritningar.

Vi utför bland annat:
» Entreprenad på allt rörarbete
» Leverans och uppförande av reservvärmecentral och pumpstation
» Leverans och installation av fjärrvärmecentraler
» Service och underhåll

Hotellentreprenader

Vi får många återkommande uppdrag inom hotellbranschen då våra entreprenader går fort och ljudlösa nog att utföras under pågående verksamhet vilket innebär minimal intäktsförslust för kunden.
Vi har ett brett och stabilt kontaktnät för alla yrkesgrupper då vi ofta har med oss elektiker, snickare med flera.

Fjärrvärmeinstallationer

Funderar du på att ansluta dig till fjärrvärmenätet? Då kan du tryggt anlita oss. Vi har stor erfarenhet av fjärrvärmeinstallationer och licenssvetsning. I Uddevalla har vi installerat fjärrvärme i kommunens fastigheter. Även ett stort antal privata företag, fastigheter och villor är idag anslutna.
I Lysekil och på Orust har vi anslutit ett hundratal fastigheter till fjärrvärme. Läs mer om vår fjärrvärme här.

Rotrenovering (stambyten)

Behöver stammarna i din fastighet bytas? Vänd dig med förtroende till oss. Vi åtar oss stambyten i alla typer av fastigheter.